കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് കുറച്ചാല്‍ നന്നായി ഉറങ്ങാനാവും

കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് കുറച്ചാല്‍ നന്നായി ഉറങ്ങാനാവും. പണ്ടു മുതലേ മുതിര്‍ന്നവര്‍ പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നതാണ്. അത് വാസ്തവവുമാണ്. കഫീന്‍ നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. കാപ്പി കുടിച്ച് ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷവും കഫീനിന്റെ പകുതിയോളം അംശം നമ്മളില്‍ തന്നെ നില്‍ക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഉറക്കം വരില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിടന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേല്‍ക്കും. read more

Read more
error: Content is protected !!