കഷണ്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വെണ്ടയ്ക്ക

ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ യുവാക്കള്  നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ് കഷണ്ടി. പ്രായമേറുമ്പോള് വന്നു ചേര്ന്നേക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കഷണ്ടി. ഇത് നേരത്തെ എത്തിയാല് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം ചെറുതൊന്നുമല്ല. കഷണ്ടി മാറാൻ പല വഴികളും പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മിക്കയാളുകളും. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് നിന്നു തന്നെ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ച് കഷണ്ടിയെ തുരത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്ഗ്ഗമുണ്ട് .

ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് കഷണ്ടിയെ തുരത്താനും മുടി വളര്ച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും വെണ്ടയ്ക്കക്കു സാധിക്കും.അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക വെള്ളമൊഴിച്ച് അല്പം ചൂടാക്കി ആ വെള്ളം തണുത്തതിനു ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് തലയില് നല്ലതു പോലെ മസ്സാജ് ചെയ്യുക. ഇത് ആഴ്ചയില്  മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു മാസക്കാലം ചെയ്യുക. മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കഷണ്ടിയുടെ തുടക്ക കാലത്ത് തന്നെ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക പാനീയം ഉപയോഗിച്ചാല് കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടിയ്ക്ക് പകരം പുതിയ മുടി കിളിര്ക്കും.

ലാവെന്ഡര് ഓയിലും വെണ്ടയ്ക്കയും മിക്‌സ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷണര് രൂപത്തില് ആക്കിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്ജലാംശം നിലനിര്ത്താന് അല്പം നാരങ്ങാ നീരും ചേര്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.മുടി കൊഴിച്ചില് പ്രതിരോധിയ്ക്കുന്നതിനും വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലതാണ്. വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് തല കഴുകിയാല് മതി. ഇത് മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കാര്യമായി തന്നെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാം. അല്പം സുഗന്ധത്തിനായി ലാവെന്ഡര് ഓയില് കൂടി മിക്‌സ് ചെയ്യാം.

താരൻ ഒഴിവാക്കാനും വെണ്ടയ്ക്ക നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വെണ്ടയ്ക്കയുടെ പള്പ്പ് വെള്ളത്തില് മിക്‌സ് ചെയ്ത് പുരട്ടി 45 മിനിട്ടിനു ശേഷം കഴുകിക്കളയുക. ഇത് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ താരനെ പ്രതിരോധിയ്ക്കുന്നതാണ്.അകാല നരയെ പ്രതിരോധിയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വെണ്ടയ്ക്ക ബെസ്റ്റാണ്. വെണ്ടയ്ക്ക കൂടുതലായി ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!