കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് കുറച്ചാല്‍ നന്നായി ഉറങ്ങാനാവും

കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് കുറച്ചാല്‍ നന്നായി ഉറങ്ങാനാവും. പണ്ടു മുതലേ മുതിര്‍ന്നവര്‍ പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നതാണ്. അത് വാസ്തവവുമാണ്. കഫീന്‍ നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. കാപ്പി കുടിച്ച് ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷവും കഫീനിന്റെ പകുതിയോളം അംശം നമ്മളില്‍ തന്നെ നില്‍ക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഉറക്കം വരില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിടന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേല്‍ക്കും.

ദിവസം പത്തും പതിനഞ്ചും കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും നന്നായി ഉറങ്ങാനാവില്ല. കാപ്പി കുടിക്കണ്ട എന്നല്ല. അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ, അതും അളവ് കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കാപ്പികുടി പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തിയാല്‍ അത്രയും നല്ലത്. നമ്മുടെ ശരീരം ഉറക്കം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍ കാപ്പികുടിച്ച് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ശരീരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!