കല്യാണമില്ലേ… കല്യാണമില്ലേ.. ചോദ്യം കേട്ട് മടുത്തു, ഒടുവില്‍ ശ്രിയ ശരണ്‍ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു!!

ഇതുവരെയുള്ള അഭിമുഖങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വിവാഹം എപ്പോഴാണ്.. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ… 35 കാരിയായ ശ്രിയ ശരണ്‍ ആ ചോദ്യം കേട്ട് മടുത്തു… വിവാഹം ഉടന്‍ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നടിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ദരിച്ച് ടൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലെന്താ.. ഇനിയും അഭിനയിക്കും, അവസാനം വരെ അഭിനയിക്കുമെന്ന് പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായിക മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ശ്രിയയ്ക്ക് വിവാഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. വരന്‍ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല. റഷ്യക്കാരനാണെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വരനാരാണെന്നും വിവാഹം എപ്പോഴാണെന്നും ശ്രിയ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!